เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรม เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 10 จังหวัด สำรวจฉลากอาหาร พบฉลากอาหารผิดกฎหมาย

by khaohom @November,13 2013 11.35 ( IP : 113...56 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
photo  , 640x480 pixel , 44,798 bytes.

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 10 จังหวัด สำรวจฉลากอาหาร พบฉลากอาหารผิดกฎหมาย อ่านเข้าใจยาก เสนอให้ปรับปรุงฉลากเป็นมิตรกับผู้บริโภคเพิ่มขึ้นรวมทั้งเร่งผลักดันองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2556) เวลา 10.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด พะเยา ลำปาง สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้าน อาหาร ภายใต้การสนับสนุนของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลการตรวจสอบการแสดงฉลากอาหารของผลิตภัณฑ์จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ อาหารพร้อมบริโภคชนิดแช่เย็น-แช่แข็ง เครื่องดื่ม ขนมเด็กและอาหารนำเข้าของทั้ง 3 กลุ่มจำนวน 272 ตัวอย่าง


พบว่า กว่าร้อยละ 17 มีการแสดงฉลากผิดกฎหมาย แสดงฉลากไม่ถูกต้อง อีกทั้งเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอย่างทั้งหมด มีปัญหาแสดงฉลากสับสน อ่านยาก เข้าใจยาก เข้าข่ายรังแกผู้บริโภค ย้ำชัดการแสดงข้อมูลบนฉลากต้องปรับปรุงถ้าจะให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการ อ่านฉลากมากกว่าที่เป็นอยู่ นายพชร แกล้วกล้า ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ฯ กล่าวว่า “เพื่อสำรวจว่าฉลากอาหารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค เพียงใด ในช่วงวันที่ 15 – 30 พฤษภาคม ปี 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงได้ร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชน ด้านอาหารในโครงการ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 4 กลุ่ม ในพื้นที่ 10 จังหวัด จากร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกในพื้นที่ โดยเน้นเก็บตัวอย่างที่มีเครื่องหมาย อย. ถูกต้อง ดังนี้


ก. กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งได้เก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคชนิดแช่เย็น แช่แข็ง จำนวน 34 ตัวอย่าง เช่น แซนวิช เบอร์เกอร์ ติ่มซำ ไส้กรอก ลูกชิ้น จากร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 3 แห่ง คือ โฮมเฟรชมาร์ช เซเว่นอีเลฟเว่น และโลตัสเอ็กเพรส บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยผลการสำรวจพบว่ามีอาหาร 4 ตัวอย่างประกอบด้วย ลูกชิ้น 3 ตัวอย่าง คือ ลูกชิ้นหมูปิ้ง ลูกชิ้นหมูปิ้งพริกสด และลูกชิ้นเอ็นหมูปิ้ง ตราเซเว่นเฟรชบายแฮปปี้เฟรช กับ สโมคเวียนนาตรา ซีพี ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานแสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขฉบับที่ 194 เรื่องฉลากอาหาร โดยไม่ระบุส่วนประกอบของอาหารให้ชัดเจนว่าทำจากอะไร

เนื่องจากทั้ง 4 ตัวอย่างไม่ได้แสดงส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงเป็นอาหาร บอกแต่เพียงว่า “เนื้อสัตว์” ทั้งที่มีการกล่าวอ้างชนิดของเนื้อสัตว์ที่ใช้ไว้ในชื่ออาหาร นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อสังเกตการแสดงฉลากอาหารที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคสับสน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอีกกว่า 27 ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงชื่ออาหารไม่สอดคล้องกับส่วนประกอบ เช่น ชื่อเป็นข้าวเหนียวหมูย่าง หรือชื่อเป็นเกี๊ยวหมูลุยสวน แต่กลับมีไก่เป็นส่วนประกอบรองจากเนื้อหมู แถมมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน หรือใช้ชื่อสามัญเช่น ฮอทดอก ที่ทำให้คนคาดหวังเนื้อหมูแต่กลับใช้ไส้กรอกไก่เป็นส่วนประกอบ, ใช้ชื่อทับศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ชื่อสามัญ เช่น คัตสึกุ้ง ทำให้คนสงสัยได้ว่าอะไรคือคัดสึ หรือใช้คำขยายความที่สร้างความสับสนบนชื่ออาหาร เช่นใช้คำว่า “โบโลน่าหมูธรรมดา” แทนที่คำว่า “โบโลน่าหมู”, ไม่แสดงร้อยละของส่วนประกอบเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย เช่น เกี๊ยวปู ที่ส่วนประกอบใช้คำว่า “เนื้อสัตว์,” พร้อมแสดงรายละเอียดของเนื้อที่ใช้ในวงเล็บ ว่า “(ปู, ปลา, ไก่, หมู) 49.5%”

โดยที่ไม่แยกรายการส่วนประกอบออกจากกันและเรียงตามลำดับร้อยละ หรือ แฮมโบโลน่าพริก กับ ไส้กรอกข้าวผัดแหนม ตรา ซีพี เป็นต้น, การไม่ระบุส่วนประกอบของเครื่องปรุงรสโดยเลือกที่จะใช้แค่คำว่า “เครื่องปรุงรส” ซึ่งในผู้บริโภคบางกลุ่มอาจจะอ่อนไหวกับส่วนประกอบกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นผู้ มีอาการแพ้อาหาร, และท้ายที่สุดการไม่แสดงวันผลิต – วันหมดอายุเป็นภาษาไทย และเลือกใช้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษกับตัวเลขแทน ทั้งที่กฎหมายได้ระบุไว้ให้ต้องแสดงเป็นภาษาไทย

ที่มา:  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง